Witamy w LO w Sompolnie   

Liceum Ogólnokształcące

w Sompolnie

im. Henryka Sienkiewicza

ul.  Gimnazjalna 2

62-610 Sompolno

tel. (63) 271 40 23 , 261 66 27

 

zspsompolno@poczta.onet.pl

 

Strona główna

Historia

Kalendarium

Absolwenci

Wspomnienia

  Patron

 
 
  Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie

 1 września 2002 r  weszło  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Szkoła o wieloletniej tradycji -  istnieje od 1945 r. utworzone na bazie przedwojennego gimnazjum niemieckiego. Obok liceum w skład Zespołu Szkół w Sompolnie  wchodzi sześć typów szkół : Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Technikum Uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

 
 

60 lat Liceum w Sompolnie 

\W maju 2005 roku Liceum Ogólnokształcące im,.H. Sienkiewicza obchodziło swoją 60 rocznicę powstania. 

Obejrzyj fotoreportaż z IV Zjazdu Absolwentów, uroczystości 60 lecia szkoły oraz nadania sztandaru  ZSP w Sompolnie. -> Fotoreportaż

 

 

.

 

 
 
  60 - lecie LO  
 

 

Patron liceum

 

 

 

 

V Zjazd

Absolwentów

  

27 września 2014

 27 września 2014 r. około 150  absolwentów uczestniczyło w organizowanym już po raz 5  Zjeździe Absolwentów. Pierwszy Zjazd odbył się w 1985 r. W tym roku Komitet Organizacyjny w składzie: Elżbieta Bielawska - Przewodnicząca, Maria Walczak, Anna Nalewska - Jarmuż, Andrzej Prętnicki, Ryszard Nowakowski, Janusz Stankiewicz przygotował bogaty program uroczystości.

     V Zjazd Absolwentów rozpoczął się o godz. 10.00 od mszy św. w intencji  uczestników Zjazdu, absolwentów i nauczycieli, celebrowanej przez Ks. Proboszcza Parafii Sompolno  - Mirosława Lamenta. O godz. 11.00  uczestnicy V Zjazdu przeszli ulicami Sompolna prowadzeni przez Sompoleńską Orkiestrę Dętą pod pomnik Henryka Sienkiewicza - Patrona Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie znajdujący sie przy ul. Kaliskiej. Pod pomnikiem tradycyjnie  złożone zostały kwiaty. 

O godz. 12.00 od koncertu Sompoleńskiej Orkiestry Dętej prowadzonej przez Kapelmistrza Macieja Gwoździa,  rozpoczęły się  oficjalne uroczystości szkolne. W spotkaniu na sali sportowej uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych i lokalnych: Starosta Koniński - Andrzej Nowak, Burmistrz Miasta Sompolno - Andrzej Kossowski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sompolno - Ryszard Nowakowski, Proboszcz Parafii Sompolno - Mirosław Lament. Najstarszym Absolwentem, który brał udział w  V Zjeździe był Pan Eligiusz Bąk, który przystąpił do matury 64 lata temu. Na V zjeździe było wielu takich którzy  pisali egzamin maturalny  ponad 50 lat temu, nie sposób ich wszystkich wymienić.

    Po oficjalnych uroczystościach  absolwenci i zaproszeni goście  spotkali się na obiedzie wydanym w auli ZSP w Sompolnie. Następnie mogli zwiedzić szkołę i przygotowane okolicznościowe wystawy.

O godz. 16.00 absolwenci spotkali się ze swoimi  wychowawcami i nauczycielami wspominając lata swojej nauki w szkole, wspominając nauczycieli którzy odeszli. V Zjazd absolwentów zakończył się w późnych godzinach wieczornych i przysporzył absolwentom wielu wzruszeń i radości.

     Dziękujemy wszystkim za udział  w V Zjeździe Absolwentów. Zapraszamy serdecznie za 5 lat.

V Zjazd Absolwentów - Sompolno 2014

FILMY

 

 

V Zjazd Absolwentów - Sompolno 2014

  FOTOGALERIA

 

 

   

 

 

 

 

 

 23-24  listopadzie 1985  r. - odbył się I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie, wówczas 

 Liceum otrzymało swój pierwszy sztandar. Kolejne zjazdy miały miejsce w 1990 r. II Zjazd (17-18 listopada) podczas którego 

 dokonano dopiero poświęcenia sztandaru. Kolejny III Zjazd miał miejsce w 1995 r. Wówczas obchodzono okrągły 

 Jubileusz 50 -lecia istnienia szkoły. IV Zjazd Absolwentów Liceum  planowany na listopad 2000 r. nie odbył się w związku ze

 zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. W 2002 roku nastąpiła również zmiana nazwy szkoły na Zespół  Szkół 

 Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie stał się tylko jedną  ze szkół wchodzących w 

 skład Zespołu, ale za to jaką,  z  60 letnią tradycja  Na IV Zjazd przyszło poczekać do 2005 r. był to pierwszy Zjazd w XXI

 wieku , pierwszy Zjazd w ZSP w Sompolnie.  Postanowiono , że sztandar szkoły który miał być pierwotnie nowym 

 sztandarem Liceum  będzie sztandarem ZSP w Sompolnie. ZSP w Sompolnie ulega przekształceniom, jak pisał profesor  Jan

 Czcyżewski "mijały lata . Zmieniali się dyrektorzy i nauczyciele. Absolwenci dziękowali za naukę i wychowanie. poszli w daleki i bliski  świat . Roznieśli oni dobre imię swojej  szkoły wszędzie tam , gdzie się znaleźli." zmieniały się nazwy szkoły a szkoła 

 wciąż trwa. 27 września 2014 r. odbył się V Zjazd absolwentów zorganizowany po raz pierwszy na nowej sali sportowej.

 

Statuetka okolicznościowa

 z okazji   V Zjazdu Absowlentów

 

 
 

Liceum Ogólnokształcące  w Sompolnie 2001-2020

Wersja 7.4