Witamy w LO w Sompolnie   

Liceum Ogólnokształcące

w Sompolnie

im. Henryka Sienkiewicza

ul.  Gimnazjalna 2

62-610 Sompolno

tel. (63) 271 40 23 , 261 66 27

 

zspsompolno@poczta.onet.pl

 

Strona główna

Historia

Kalendarium

Absolwenci

Wspomnienia

  Patron

 
 
  Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie

 1 września 2002 r  weszło  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Szkoła o wieloletniej tradycji -  istnieje od 1945 r. utworzone na bazie przedwojennego gimnazjum niemieckiego. Obok liceum w skład Zespołu Szkół w Sompolnie  wchodzi sześć typów szkół : Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Technikum Uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

 
 

60 lat Liceum w Sompolnie 

\W maju 2005 roku Liceum Ogólnokształcące im,.H. Sienkiewicza obchodziło swoją 60 rocznicę powstania. 

Obejrzyj fotoreportaż z IV Zjazdu Absolwentów, uroczystości 60 lecia szkoły oraz nadania sztandaru  ZSP w Sompolnie. -> Fotoreportaż

 

 

.

 

 
 
  60 - lecie LO  
 

 

Patron liceum

 

 

 

 

60 lat

Liceum w Sompolnie

1945-2005

 

Reportaż z uroczystości.

 

 

28 -29 Maja 2005 r.  - 60 lecie Liceum Ogólnokształcącego. Podczas uroczystości kościelnych celebrowanych przez księży absolwentów, które odbyły się 28 maja 2005 r. w sobotę rano o godz. 10.00  poświęcony został przez Proboszcza Parafii Sompolno Wojciecha Krzywańskiego  , nowy sztandar szkoły. Z kościoła poczet sztandarowy z nowym sztandarem przeszedł ulicą Kaliska pod Pomnik Henryka Sienkiewicza, gdzie delegacja młodzieży złożyła kwiaty O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość przekazania sztandaru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie przez Starostę Konińskiego Stefana Dziamarę na ręce Dyrektora szkoły. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe szkół średnich Powiatu Konińskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Senator Elżbieta Streker- Dębińska, Senator Sławiński, Poseł na Sejm Bender, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Koninie Pani Janina Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sompolnie Piotr Wełnicki , burmistrz Miasta Sompolna Stanisław Dunaj, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Koninie Jerzy Drygiel. W uroczystościach wzięła również udział projektant i wykonawca sztandaru Pani Małgorzata Grzelak z Pracowni Haftu Artystycznego w Poznaniu. Do grona zaproszonych gości dołączyli Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Powiatu Konińskiego i Gminy Sompolno a także Radni Powiatu Konińskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Matybą., oraz była Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie Maria Adamczyk. Starosta Koniński przekazał na ręce Dyrektora Jacka Żerkowskiego nowy sztandar. Po akcie przekazania sztandaru odbyło się ślubowanie uczniów ZSP w Sompolnie , którzy przejęli ten symbol w  swoje ręce. W imieniu absolwentów głos zabrał Eweryst Jaśkowski Absolwent z 1952 r.  Oficjalne uroczystości zakończyły się występem młodzieży szkolnej . Zainscenizowana została jedna z powieści Henryka Sienkiewicza "Quo vadis". O godz. 16.00 po obiedzie w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sompolnie odbyło się spotkanie absolwentów szkoły z wychowawcami  w budynku głównym liceum. Wieczorem o godz. 20.00 rozpoczął się tradycyjny Bal Absolwentów w którym uczestniczyło 150 osób. W uroczystościach obchodów 60 -lecia Liceum wzięło udział około 500 absolwentów nauczycieli i zaproszonych gości Uroczystości obchodów 60 lecia zakończyły się 28 maja 2007 r. w niedzielę rano podczas wspólnego  śniadania absolwentów. Pożegnaliśmy się na 5 lat. Do zobaczenia w 2010 roku.

IV Zjazd Absolwentów - Sompolno 2005 

FILMY

Przekazanie sztandaru ->

Wystąpienie

<- Ewerysta Jaśkowskiego

absolwenta

LO w Sompolnie

IV Zjazd Absolwentów - Sompolno 2005

  FOTOGALERIA

Uroczystość poświęcenia sztandaru

   

Uroczystość przekazania  sztandaru przez Starostę Konińskiego

   

   

 

Spotkanie po latach w szkole

   

Bal absolwentów w Ślesinie

 

 
       
 

 

23-24  listopadzie 1985  r. - odbył się I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie, wówczas Liceum otrzymało swój pierwszy sztandar. Kolejne zjazdy miały miejsce w 1990 r. II Zjazd (17-18 listopada) podczas którego dokonano dopiero poświęcenia sztandaru. Kolejny III Zjazd miał miejsce w 1995 r. Wówczas obchodzono okrągły Jubileusz 50 -lecia istnienia szkoły. IV Zjazd Absolwentów Liceum  planowany na listopad 2000 r. nie odbył się w związku ze zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. W 2002 roku nastąpiła również zmiana nazwy szkoły na Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie stał się tylko jedną  ze szkół wchodzących w skład Zespołu, ale za to jaką,  z  60 letnią tradycja  Na IV Zjazd przyszło poczekać do 2005 r. był to pierwszy Zjazd w XXI wieku , pierwszy Zjazd w ZSP w Sompolnie.  Postanowiono , że sztandar szkoły który miał być pierwotnie nowym sztandarem Liceum  będzie sztandarem ZSP w Sompolnie.

ZSP w Sompolnie ulega przekształceniom, jak pisał profesor  Jan Czcyżewski "mijały lata . Zmieniali się dyrektorzy i nauczyciele. Absolwenci dziękowali za naukę i wychowanie. poszli w daleki i bliski  świat . Roznieśli oni dobre imię swojej  szkoły wszędzie tam , gdzie się znaleźli." zmieniały się nazwy szkoły a szkoła wciąż trwa. 

Medal okolicznościowy

wybity z okazji

60 - lecia 

Liceum Ogólnokształcącego

w Sompolnie

oraz IV Zjazdu Absolwentów

 

 
 

Liceum Ogólnokształcące  w Sompolnie 2001-2020

Wersja 7.4