Zespół Szkół Ogólnokształcących i Tec

hnicznych w Sompolnie

              1945-2023

 

Liceum Ogólnokształcące

w Sompolnie

im. Henryka Sienkiewicza

ul.  Gimnazjalna 2

62-610 Sompolno

tel. (63) 271 40 23 , 261 66 27

 

zspsompolno@poczta.onet.pl

 

Strona główna

Historia

Kalendarium

Absolwenci

Wspomnienia

Patron

 
 
  Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie

 1 września 2002 r  weszło  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Szkoła o wieloletniej tradycji -  istnieje od 1945 r. utworzone na bazie przedwojennego gimnazjum niemieckiego. Obok liceum w skład Zespołu Szkół w Sompolnie  wchodzi sześć typów szkół : Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Technikum Uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

 
 

78 lat Liceum w Sompolnie 

\  20 kwietnia 2015 roku Liceum Ogólnokształcące im H. Sienkiewicza obchodziło  swoją 75 rocznicę powstania. VI Zjazd Absolwentów miał uczcić obchody tej rocznicy.

Ze względu na pandemię zjazd został odwołany.

Planujemy powrócić do organizacji  w 2024r. Zapraszamy do odwiedzania strony  i śledzenia informacji na temat VI Zjazdu. Informacje o planowanych imprezach można znaleźć także na stronie www.zspsompolno.pl

 
 
Strona główna
 

 

 

Henryk Sienkiewicz

Patron LO w Sompolnie

   Witamy w serwisie internetowym

   Absolwentów  Liceum Ogólnokształcącego im H. Sienkiewicza w Sompolnie

  Panorama Sompolna

VI  Zjazd Absolwentów

Liceum Ogólnokształcącego  w Sompolnie

Zjazd odwołany ze względu na pandemię

17 kwietnia 2020 roku organizujemy VI Zjazd Absolwentów  Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie  oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.

Zapraszamy wszystkich chętnych  absolwentów naszej szkoły roczników do 2010  do udziału w uroczystości.

Program Zjazdu obejmuje oficjalne obchody 75-lecia szkoły,  połączone z nadaniem nowego sztandaru i spotkania w klasach oraz bal absolwentów.

 

Program zjazdu

 

12.00 msza święta

13.00 - uroczyste otwarcie VI Zjazdu

- Inauguracja obchodów 75-lecia szkoły,

- poświęcenie sztandaru,

- wręczenie medali Zasłużony dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie,

- program artystyczny w wykonaniu uczniów,

- zwiedzanie wystaw okolicznościowych i wpisy do księgi pamiątkowej,

15.00 - poczęstunek

16.00 - spotkanie absolwentów z wychowawcami klas i nauczycielami,

20.00 - bal absolwentów „Zajazd u Kwiatków” w Sompolnie

 

Koszty:

Wpisowe na część oficjalną 75,00 zł

Bal absolwentów 130,00 zł

 

Wszelkie informacje dotyczące Zjazdu będą umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.zspsompolno.pl , www.losompolno.pl oraz facebooku.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w Zjeździe będą przyjmowane w wersji  elektronicznej, pocztą tradycyjną oraz  osobiście w sekretariacie szkoły.

 Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

 

Komitet organizacyjny

Do pobrania:

Regulamin VI Zjazdu       Formularz zgłoszenia PDF

 Formularz *.doc

 

 

 

Zloty Szkół Sienkiewiczowskich

 

XXIV Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

Oblęgorek 2016

więcej czytaj w zakładce Zloty

 

 

V Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Liceum Ogólnokształcącego  w Sompolnie

 

 

 

27 września 2014 r.

roczniki 1945-2004 r.

więcej czytaj i oglądaj na stronie szkoły

 zakładka V Zjazd Absolwentów

 

 

23 listopada 2010 r.

 XXV - rocznica nadania imienia H. Sienkiewicza

Liceum Ogólnokształcącemu w Sompolnie.

 

 

  Akt nadania imienia szkole

Budynek Liceum w 1945 r .                                                                  
 
W 1945.po zakończeniu II wojny światowej. społecznicy Sompolna, w oparciu o tradycje postanowili powołać do życia w swojej miejscowości gimnazjum, które potem nazwano Liceum Ogólnokształcącym w Sompolnie. Do inicjatorów i założycieli  tej szkoły  zaliczyć należy ; Marię Hubę, Kazimierę Dunaj, Janinę Pawłowską, ks. Lamberta Slisińskiego. Lucynę Głoszkowską, Józefa Łukasiaka. Niezwłocznie też przystąpili oni do realizacji tych planów. Do tej akcji życzliwie ustosunkowały się władze Sompolna, Koła i Poznania. Do pracy zgłosili się nauczyciele miejscowi i z terenu. Niektórzy z nich z wyższym wykształceniem. Do tej szkoły napłynęli liczni kandydaci z Sompolna i okolicy. Tymczasowo szkołę tę ulokowano w opustoszałym gmachu Szkoły Powszechnej w Sompolnie. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej powołano na stanowisko dyrektora Józefa Łukasiaka, byłego kierownika Szkoły Powszechnej Nr l w Sompolnie. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 21 kwietnia 1945 r. Od 1 września wspomnianego roku zajęcia odbywały się w gmachu przy ul. Gimnazjalnej, narożnik 11 listopada. Dla młodzieży dojeżdżającej oddano do użytku internat. Szkoła zaopatrzona została we wszelkie pomoce naukowe i wyposażona w meble i wszelki sprzęt gospodarczy. Niezwłocznie uruchomiono bibliotekę szkolną z resztek prywatnej biblioteki K. Gramsa. Książki zakupywano także w księgarniach. W 2002 r. w związku z reformą systemu oświaty, na mocy Uchwały Rady Powiatu Konińskiego powołano Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie w którego skład weszło Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie.
 

 

15 października 2007 r. - oddano do użytku salę gimnastycznej  dla potrzeb  naszej szkoły. W kompleksie budynków, obok  sali sportowej mieszczą się dwie izby lekcyjne. Rozbudowa szkoły związana jest z wzrastającym co roku naborem do naszej szkoły. Obecnie  w murach naszej placówki naukę pobiera około 450 uczniów w 17 oddziałach. Uroczystość przekazania kompleksu do użytku  odbyła się razem z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej.

 

 
     
 
 

Liceum Ogólnokształcące  w Sompolnie © 2001-2023

 Wersja 7.4