Witamy w LO w Sompolnie   

Liceum Ogólnokształcące

w Sompolnie

im. Henryka Sienkiewicza

ul.  Gimnazjalna 2

62-610 Sompolno

tel. (63) 271 40 23 , 261 66 27

 

zspsompolno@poczta.onet.pl

 

Strona główna

Historia

Kalendarium

Absolwenci

Wspomnienia

  Patron

 
 
  Liceum Ogólnokształcące w Sompolnie

 1 września 2002 r  weszło  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Szkoła o wieloletniej tradycji -  istnieje od 1945 r. utworzone na bazie przedwojennego gimnazjum niemieckiego. Obok liceum w skład Zespołu Szkół w Sompolnie  wchodzi sześć typów szkół : Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Technikum Uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

 
 

60 lat Liceum w Sompolnie 

\W maju 2005 roku Liceum Ogólnokształcące im,.H. Sienkiewicza obchodziło swoją 60 rocznicę powstania. 

Obejrzyj fotoreportaż z IV Zjazdu Absolwentów, uroczystości 60 lecia szkoły oraz nadania sztandaru  ZSP w Sompolnie. -> Fotoreportaż

 

 

 

 
 
      Historia      
   

 

Patron liceum

 

 

 

 

 

 

Tragiczny los pierwszego dyrektora: Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie

 

Grób Józefa Łukasiaka na Cmentarzu w Morągu

         Pierwszym dyrektorem liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie był Józef Łukasiak urodzony w 1896 roku. Pochodził ze Zgierza. Matematyki uczył od 21 roku życia po zdemobilizowaniu z. wojska to jest z Legii Akademickiej następnie 1 pułku piechoty, w którym dosłużył się stopią plutonowego. Przybył do Sompolna w. 1931 roku, gdzie zorganizował szkołę Powszechną Nr 1 i był j eg kierownikiem do 1937 roku. Dwa ostatnie lata przed wojną pracował w. Inspektoracie Szkolnym w Kole. We wrześniu 1939 roku brał udział w, obronie Warszawy. Ranny wrócił o rodzinnego Zgierza, bo. w Sompolnie poszukiwał go gestapo za to że jako urzędnik inspektoratu szkolnego doprowadził do zamknięcia w 1938 roku niemieckiej szkoły w Sompolnie, w której aktywnie działało Hitlerjugend. Okupacje spędził w Zgierzu, Łodzi i na robotach przymusowych w Niemczech. Do domu w Sompolnie wrócił w 1945 roku i już w lutym organizował szkolnictwo. Powstała grupa osób inicjatorów powołania w budynku byłej szkoły niemieckiej szkoły średniej. Wchodził w jej skład. Niezwłocznie przystąpiono do zorganizowania Liceum Ogólnokształcącego. Na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej, powołano dyrektora, którym został Józef Łukasiak i w kwietniu 1945 roku rozpoczęły się zajęcia. Długo jednak nie dyrektorował. Od l września 1946 roku przeniósł się na tzw. Ziemia Odzyskane /Prusy Wschodnie/ Rozpoczął prace w Barczewie, gdzie w 1948 roku został kierownikiem szkoły podstawowej i Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej. W 1949 r. rezygnuje z tej posady i przenosi się do miejscowości Ramsów, gdzie Zostaje kierownikiem szkoły. Stąd po roku od 1 września 1950 roku przenosi się do Morąga i tam zostaje zastępcą dyrektora Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego. Od l stycznia 1951 roku zmienia prace i jest nauczycielem geografii gospodarczej Publicznej Średniej Szkole Zawodowej w Morągu. Dlaczego tak często zmieniał prace nie wiadomo, ale można się domyślać, że był prześladowany politycznie, a w dodatku w ostatnim miejscu pracy naraził się władzom partyjnym na zebraniu wypowiadając się krytycznie o zaopatrzeniu w różne artykuły i brak węgla, który wywozi się do Związku Radzieckiego. Wkrótce został aresztowany i przesłuchiwany przez UB. Był bity, uznany za wroga klasowego i partyjnego. Z niewyjaśnionych do końca przyczyn po kilku dniach zmarł 1O marca 1951 roku mając 55 lat.
       Zakazano szkole brać udział w pogrzebie, który odbył się w Morągu 12 marca 1951. Wersja śmierci podana przez przesłuchujących to powieszenie się w celi na kracie przy użyciu chusteczki do nosa. Spotkało go to co wielu przedwojennych polskich inteligentów nie, zgadzających się a ówczesną rzeczywistością. Tak więc los pierwszego dyrektora liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie okazał się tragiczny i niezrozumiały w racjonalnych kategoriach myślenia..


 Ewaryst Jaśkowsk
i

 

   

 

 

Zespół Szkol Ponadgimnazjalnmych w Sompolnie  

 od 1 września 2002 r.

 Wraz z wejściem w życie reformy oświaty w szkolnictwie ponadpodstawowym, szkoła uległa przeobrażeniom. Na miejsce funkcjonującego liceum oraz filii Zespołu Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie (szkoły mającej siedzibę w budynku LO), utworzona została decyzją Rady Powiatu Konińskiego nowa  placówka oświatowa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Założeniem polityki oświatowej szkoły jest zaoferowanie młodzieży szerszej oferty edukacyjnej , umożliwiającej zdobycie wykształcenia na poziome średnim ogólnokształcącym i zawodowym w samym Sompolnie. W skład nowo utworzonego Zespołu weszły: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum,, technikum uzupełniające,  zasadnicza szkoła zawodowa.

 

 
 
 

Liceum Ogólnokształcące  w Sompolnie 2001-2020

Wersja 7.4